Grupi i Grave Deputete: Gjykata Kushtuese kundër barazisë gjinore

E publikuar: 18/03/2015 16:29
Rreshtat+- AShkronjat+- Printo

Grupi i Grave deputete është i zhgënjyer edhe në lidhje me dy gjykatëset gra të Gjykatës Kushtetuese.

“Grupi i Grave Deputete të Kuvendit të Kosovës vlerëson se interpretimi që i ka bërë Gjykata Kushtetuese amendamentit për futjen e kuotës gjinore edhe në qeveri, në aspektin e të drejtave të njeriut, është në shpërputhje të plotë me vetë frymën e Kushtetutës, e cila ka parim themelor barazinë gjinore.

Ky interpretim shënon një hap mbrapa përsa i përket përpjekjeve për të luftuar diskriminimin me bazë gjinore që shtrihet në cdo pore të shoqërisë, përfshirë edhe institucionet publike.

Të drejtat e grave bëjnë pjesë pikërisht në korpusin e të drejtave të njeriut dhe kërkesa për barazi gjinore nuk ka si të jetë pakësim i të drejtave por barazi në të drejta. Gjithashtu kuota e propozuar si amendament është për mbrojtjen e të dyja gjinive në rastet e diskriminimit, pra kuotë neutrale.

Kuotat gjinore janë masa afirmative që nga vetë Kushtetuta e Kosovës në nenin 24.3 kërkohen të ndërmerren ndaj grupeve më pak të përfaqësuara.

Nxjerrja e përfundimit se amendamenti që synon barazinë gjinore, pakëson të drejtat dhe liritë e njeriut të përcaktuara në kapitullin e II të Kushtetutës është edhe në kundërshtim të plotë me vetë arsyetimin që ka bërë Gjykata Kushtetuese, në të cilin përmenden rezultatet dhe konventat ndërkombëtare që kërkojnë eliminimin e diskriminimit gjinor nëpërmjet ndryshimeve Kushtetuese dhe legjislative që duhet të ndërmarrin shtetet anëtare. Për shembull në arsyetim përmendet Rekomandimi i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i vitit 2003 ku shprehimisht thuhet që vendet anëtare duhet të marrin parasysh ndryshime kushtetuese dhe ose legjislative, përfshirë masat e veprimit pozitiv (kuotat) të cilat do të lehtësonin një pjesëmarrje më të baraspeshuar të meshkujve dhe femrave në vendimmarrjen politike dhe publike. Edhe amendamenti i propozuar nga deputetët ishte në përputhje të plotë me këtë frymë dhe me këto kërkesa.

Grupi i Grave deputete është i zhgënjyer edhe në lidhje me dy gjykatëset gra të Gjykatës Kushtetuese, njërën prej të cilave e kemi votuar me qëllimin që të mbrojë interesat e grave edhe në organin më të lartë të interpretimit të kushtetutës. Duam të rikujtojmë se vetë zonjat që kanë votuar kundër amendamentit për futjen e kuotës gjinore në Kushtetutë sot janë pjesë e Gykatës Kushtetuese aty në sajë të aplikimit të kuotave si masa afirmative për të mbërritur barazinë gjinore.

Tërheqim vëmendjen e opinionit publik se amendamenti i iniciuar nga deputetja e Alma Lama ka pasur përkrahjen e 55 deputetëve të Kuvendit, në numër të barabartë nga të dyja gjinitë, gjë që dëshmon për njohjen e situatës së pabarabartë në pushtetin ekzekutiv dhe dëshirën për ta ndryshuar atë”, thuhet në reagim.