Bizneset kosovare lënë shenjën e tyre në COP28, një hap drejt veprimit klimatik dhe energjisë së ripërtëritshme

E publikuar: 04/12/2023 18:01
Rreshtat+- AShkronjat+- Printo

Delegacioni i BCCK-së në COP28 në Dubai-UAE
Z. Lulzim Syla nga ELEN, Z. Lorik Haxhiu nga Solariss SHPK, Znj. Lumnije Aliu-Zeka, Udhëheqëse e Ekipit Këshillues të BCCK-së për Mjedis dhe Energji të Gjelbërt dhe Z. Agon Sadikaj nga Infa-Plus SHPK.

Dhoma Ekonomike Britanike në Kosovë (BCCK) duke ndjekur përqëndrimin e saj në ndryshimet klimatike dhe neto zero emetimet të dëmshme sipas iniciativës së nisur “Kosovo Going Green” për të miratuar trende të reja që janë në përputhje me Direktivat e reja të BE-së dhe Konferencën e Palëve (COP) të Konventës Kornizë të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC) po i bashkohet Rrjetit të Dhomave Britanike (BCC) duke marrë pjesë aktive në COP28 në Dubai-Emiratet e Bashkuara Arabe.

COP28 do të shfaqet Rrjeti i Dhomave Britanike si organizata kryesore e biznesit në COP28 me angazhimin e sajë për të bashkuar Dhoma, vende, kompani, shumëkombëshe, NVM, biznese të reja, ekspertë, profesionistë të rinj si dhe sektorin publik dhe privat për një të ardhme më të gjelbër. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të mësuar rreth iniciativave të gjelbërta frymëzuese që po ndodhin në të gjithë Rrjetin tonë të Dhomave.

Pas pjesëmarrjes sonë të suksesshme në COP 27 në Sharm El-Sheikh-Egjipt, BCCK këtë vit në COP28 merr pjesë me një delegacion prej katër personave të udhëhequr nga Znj. Lumnije Aliu-Zeka, Udhëheqëse e Ekipit Këshillues të BCCK-së për Mjedis dhe Energji të Gjelbërt, Z. Lulzim Syla nga ELEN, Z. Agon Sadikaj nga Infa-Plus SHPK dhe Z. Lorik Haxhiu nga Solariss SHPK.

Në zemër të kësaj pjesëmarrjeje është një ambicie kolektive jo vetëm për të mësuar nga liderët globalë, por edhe për të shfaqur kontributet unike të Kosovës në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Këto biznese, duke filluar nga startup-et deri te korporatat e themeluara, përfaqësojnë një valë të re të të menduarit eko-ndërgjegjshëm në Kosovë, të nxitur nga inovacioni dhe një kuptim i thellë i çështjeve mjedisore lokale dhe globale.
Prania e Kosovës në COP28 nuk është vetëm simbolike; është një deklaratë e fuqishme për gatishmërinë e vendit për t’u përfshirë në strategji mjedisore me ndikim. Bizneset pjesëmarrëse do të prezantojnë projektet dhe idetë e tyre që përputhen me qëllimet kryesore të samitit: reduktimin e emetimeve të karbonit, rritjen e përdorimit të energjisë së rinovueshme dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.

Rrjetëzimi dhe bashkëpunimi janë përqëndrimet kryesore për delegacionin e Kosovës. Duke u lidhur me ekspertë ndërkombëtarë, politikëbërës dhe sipërmarrës të tjerë, ata synojnë të krijojnë partneritete që kapërcejnë kufijtë, duke nxitur një qasje bashkëpunuese për trajtimin e ndryshimeve klimatike.

Kjo pjesëmarrje është gjithashtu një mundësi e rëndësishme mësimi. Angazhimi në diskutime, seminare dhe panele u ofron këtyre bizneseve njohuri mbi tendencat, teknologjitë dhe strategjitë më të fundit në fushën e veprimit klimatik dhe energjisë së rinovueshme. Kjo njohuri është e paçmueshme për Kosovën pasi ajo kërkon të integrojë këto praktika globale në politikat e saj kombëtare mjedisore dhe operacionet e biznesit.

Për më tepër, samiti shërben si një platformë për këto biznese për të rritur ndërgjegjësimin për sfidat dhe mundësitë unike mjedisore të Kosovës. Është një rast për të nxjerrë në pah potencialin e vendit në energjinë e rinovueshme, veçanërisht në sektorë si energjia diellore, energjia e erës, hidroenergjia dhe efikasiteti i energjisë për të eksploruar mbështetjen ndërkombëtare dhe mundësitë e investimeve.

Ndërsa këto biznese kosovare hyjnë në skenë në COP28, ato nuk po përfaqësojnë vetëm kompanitë e tyre; ata janë ambasadorë të një kombi të etur për të luajtur një rol të rëndësishëm në lëvizjen globale mjedisore. Pjesëmarrja e tyre është një dëshmi e përkushtimit në rritje të Kosovës për kujdesin ndaj mjedisit dhe një të ardhme të qëndrueshme.

Si përfundim, përfshirja e bizneseve të Kosovës në COP28 është një moment historik. Ai nënkupton një rol udhëheqës në rritje në veprimin e klimës dhe energjinë e rinovueshme, duke vendosur një precedent për angazhimet e ardhshme në dialogun global mjedisor. Prania e tyre në COP28 është vetëm fillimi i rrugëtimit të Kosovës drejt një bote më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.