Avokati malazez zbulon qëllimin e kryetarit të një komune malazeze: Vranesh do që ta vendosë Pljevljen nën sovranitetin e Serbisë

E publikuar: 13/05/2024 10:08
Rreshtat+- AShkronjat+- Printo

Një ankesë është dorëzuar në Prokurorinë e Lartë të Shtetit në Bijelo Polje me të cilën kërkohet rishikimi i vendimit të Prokurorisë Themelore të Shtetit në Pljevlje për refuzimin e kallëzimit penal të paraqitur kundër kryetarit të komunës, Dario Vranesh, për kremtimin e Ditës së Shtetësisë së Serbisë.

Ankesa është paraqitur nga avokati Bojan Vujovic, i cili më 22 shkurt, së bashku me nënkryetarin e Partisë Socialdemokrate (SDP) Peter Odžić, sekretarin e përgjithshëm të socialdemokratëve (SD) Millosh Celanoviq dhe nënkryetarin e Partia Liberale (LP) Jelena Markoviq ka paraqitur kallëzim penal kundër Vraneshit, duke pretenduar se me organizimin e ceremonisë në Qendrën për Kulturë ka kryer veprën penale të rrezikimit të pavarësisë dhe integritetit territorial, përkatësisht përgatitjes së veprës kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së vendit.

Mirëpo, ushtruesja e detyrës së prokurores së shtetit Sanja Goluboviq konstatoi se nuk ka dyshim se lideri i Pljevljes ka kryer ndonjë nga krimet për të cilat po ndiqet sipas detyrës zyrtare.

DISKREDITIMI DHE SHKELJA E KUSHTETUTËS

Për parashtruesit e kallëzimeve penale është e padiskutueshme se Vraneshi ka shkelur edhe ligjet edhe Kushtetutën e Malit të Zi dhe se qëllimi i tij është ta vendosë qytetin “nën sovranitetin e pjesshëm apo të plotë të Republikës së Serbisë”.

Në shpjegimin e ankesës së dorëzuar kundër vendimit të Prokurorisë, avokati Vujoviq rikujton se Vranesh organizoi një akademi formale më 14 shkurt – një ditë para datave zyrtare të festimit të festës kombëtare të Serbisë (15 dhe 16 shkurt).

:Festimi i 220-vjetorit të Revoltës Serbe në Dahije, i nxitur nga Sulltan Selimi III, i quajtur Kryengritja e Parë Serbe, dhe 189 vjetori i shpalljes së Kushtetutës së Gëzuar të Serbisë, organizuar nga Komuna e Pljevljes më 14 shkurt. 2024, i mishëruar në kryetarin e komunës, Dario Vraneš, i drejtpërdrejtë është sulm ndaj rendit kushtetues. Qëllimi i vërtetë i të dyshuarit është ta vendosë komunën e Pljevljës nën sovranitetin e pjesshëm ose të plotë të Republikës së Serbisë. Së fundi, lidhja e Republikës së Serbisë me Adriatikun, lëvizja e Pljevlja-Nikshiq-Bok dhe përjashtimi i saj, gjë e cila nënkuptohet qartë nga kryetari i komunës së Pljevljës (deklarata e kryetarit të komunës së Vraneshit me këtë rast ), qoftë si territor serb apo si rajon autonom në kuadër të Malit të Zi, ka qenë vazhdimisht synimi i dëshmuar i autoriteteve aktuale komunale të Pljevlja, Nikshiq dhe qytetet e Bokes”-thuhet në ankesë.

Vujovic thekson gjithashtu se Vraneshi, duke deklaruar se Pljevlja është “qendër e rajonit të Rashkës”, manifeston qartë shkelje të integritetit territorial dhe rrezikim të pavarësisë, që, sipas tij, përbën vepër penale nga neni 357 – rrezikimi i pavarësisë dhe 359. – rrezikimi i tërësisë territoriale, gjegjësisht neni 373 – përgatitja e aktit kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Malit të Zi.

Avokati thekson se Komuna e Pljevijës dhe e Vraneshit nuk kanë kompetenca kushtetuese dhe ligjore për të festuar ditët e vendeve të tjera, madje as të Republikës së Serbisë, dhe me veprimet e tyre pushteti lokal cenon autoritetin dhe dinjitetin e shtetit të Malit të Zi. , që përfshin atë qytet. Në të njëjtën kohë, shpjegon Vujovic, diskreditohet shteti sovran dhe shkelet Kushtetuta e Malit të Zi, si dhe Ligji për festat shtetërore dhe të tjera.

“Me kremtimin e festës kombëtare të Republikës së Serbisë nga autoritetet zyrtare të komunës së Pljevljës, si dhe deklaratat e bëra me atë rast, pa mëdyshje nënkuptohet se Pljevlja nuk është pjesë përbërëse e shtetit të Malit të Zi. por të Republikës së Serbisë, e cila cenon pavarësinë dhe integritetin territorial të Malit të Zi, vlerat e së cilës janë norma të mbrojtura shprehimisht të Kodit Penal. Është e qartë se veprime të tilla, të cilat paraqesin vazhdimësi të veprimtarisë së Vraneshit dhe përmes shkeljes së Ligjit për Simbolet Shtetërore në periudhën e mëparshme, janë akte që kanë për qëllim planifikimin, gjegjësisht krijimin e kushteve, siç thuhet në paragrafin 3 të nenit 373. të Kodit Penal “kryerja e menjëhershme e veprës penale”. Neni 10 i Kushtetutës së Malit të Zi përcakton se të gjithë janë të detyruar të respektojnë Kushtetutën dhe ligjin dhe çdo veprim në kundërshtim me këtë çon në shkatërrimin e rendit kushtetues, në pakuptimësinë e legjislacionit pozitiv dhe në zbatimin selektiv të të drejtave që çon në anarkia institucionale dhe pasiguria juridike” – theksohet në ankesën e Vujovic.

Prandaj, siç u tha, shkatërrimi publik i simboleve shtetërore ose miratimi i sjelljeve antikushtetuese dhe të paligjshme në këtë apo çdo rast tjetër është një rrugë e drejtpërdrejtë për të rrëzuar të gjithë sistemin juridik, autoritetin e shtetit dhe parimin bazë kushtetues të një rregulli të ligji i bazuar në shtetin e së drejtës.

“Duke pasur parasysh të gjitha sa më sipër, i sugjerojmë Prokurorisë së Lartë të Shtetit në Bijelo Polje, si Prokurori më e lartë e Shtetit, pas shqyrtimit të vendimit të pushimit, t’ia kthejë lëndën Prokurorisë Themelore të Shtetit në Pljevije për procedurë të mëtutjeshme”, përfundon ankesa e avokatit Vujoviq.

Kjo është kallëzimi i dytë penal kundër Vraneshit që ODT Pljevlja e ka refuzuar brenda gjysmë viti. Më parë Prokuroria ka konstatuar se njeriu i parë i Pljevljës nuk ka kryer vepër penale kur ka ekspozuar shtetin për tallje duke e krahasuar festën e Pavarësisë me një “shoë cirku”.

Kur bëhet fjalë për shënimin e Ditës së shtetësisë serbe, Vraneshi nuk sheh asgjë problematike në faktin se një komunë malazeze feston festën kombëtare të një vendi tjetër dhe beson se Pljevlja duhet ta festojë atë datë përgjithmonë. Ai pohoi se kjo ngjarje nuk cenon Kushtetutën e Malit të Zi, por se ajo feston, siç tha ai, “Malin e Zi të Njegoshevit”.