Akademisë Diplomatike nga Ministria e Punëve të Jashtme
TË FUNDIT